نهم_اوت

نهم_اوت

 

 روز #عاشقان_کتاب است. در این روز می‌توانیم بهترین کتابی را که خوانده‌ایم به دیگران پیشنهاد کنیم.

 به کتابخانه برویم و سری به کتاب‌های قدیمی بزنیم یا دور هم جمع شویم و کتاب بخوانیم...

 

 

Date

04 شهریور 1397

Categories

زبان زندگی