امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

از همين لحظه 

 

 از همین لحظه

انتخاب می‌کنم که به رویاهای خود بی‌اندیشم

تا بتوانم هیجان پر رمز و راز انسان بودن را 

با تمام وجود تجربه کنم.

 

از همین لحظه

انتخاب می‌کنم همدلانه با دیگران ارتباط برقرار کنم

تا بتوانم تجربه مقدس و یگانه‌ای را که در هر لحظه در هر انسانی می‌توانیافت

به طور کامل تحسین کنم.

 

از همین لحظه

انتخاب می‌کنم که رفتارم جاری باشد 

از طریق ارتباط با طبیعت و سوق توجهم 

به مواردی که این جریان را شتیبانی می‌کند.

 

از همین لحظه 

انتخاب می‌کنم به عقاید و افکار غیر انسانی و تحمیل شده‌ای

که فرهنگم در درون و ذهن من جا داده، آگاه شوم

و پیشگیری کنم از هدایت رفتارم به سمت خشونت و اعمال ماشینی توسط آنها

 

از همین لحظه  

انتخاب می‌کنم تا آشکارا آنچه درونم می‌گذرد را ابراز کنم

حتی اگر مورد درک و قدردانی دیگران قرار نگیرد.

 

از همین لحظه 

انتخاب می‌کنم هر زمان مرجع قدرت شناخته شدم 

آگاه باشم که پیشتاز بودن

هرگز توجیه کننده ابزار تنبهی نیست

تا دیگران را وادار به ملحق شدن به من کند.

 

از همین لحظه 

انتخاب می‌کنم که باور داشته باشم ناکامی

در تحقق نیازهای‌مان

ناشی از عدم خلاقیت و گفت‌وگوی ناکافی است نه نایابی راهبرد

مارشال روزنبرگ